Ett sätt att spara pengar är att spara i fonder och det gör du genom att köpa fondandelar. Man kan antingen välja att göra ett engångsköp vilket innebär att man köper en fondandel 1 gång. Eller kan man välja att ha ett regelbundet sparande där man väljer ett belopp som dras från ditt konto varje månad och sätts in i fonden.

 

När man sparar i fonder finns det både risker och möjligheter. Risken med att spara i fonder kan vara att man förlorar avkastning, alltså att man förlorar eller inte går med vinst och man kan också riskera att förlora en del av sitt sparande.  Möjligheten med att spara i fonder är att dina sparpengar ökar i värde,det kallas avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet men om fonden går bra kan du få tillbaka mer än det insatta kapitalet. Därför är det viktigt att välja en risknivå som känns rätt för dig när man ska börja spara i fonder. Ju större risknivån man tar ju större avkastning/vinst kan man få men det är också större risk att man förlorar avkastning.

 

När du väljer vilken risk du vill ta kan du tänka på:

 

  • Är det viktigare för dig att ditt sparande på fonden inte minskar än att du går i vinst? Då borde du välja lågrisk.

 

  • Om du vill ha möjligheter till högre avkastning/vinst men samtidigt en begränsad risk för att ditt sparande minskar i värde borde du välja mellan risk.

 

  • Vill du däremot spara på lång sikt så kanske du vågar ta en högre risk eftersom under tiden du sparar kommer börsen att svänga flera gånger men eftersom att du då har valt att spara länge har du tid att vänta in en uppgång. Och den uppgången kommer göra att du får en stor avkastning.

 

Man ska också tänka på att fondernas värde går upp och ner hela tiden. En fond med hög risk har större svängningar vilket gör det svårare att veta vilket värde fonden kommer att ha i framtiden. Så därför kan man aldrig veta säkert att man går i vinst när man väljer att spara i fonder men chansen att gå i vinst och få en bra avkastning gör så att folk ändå väljer att spara i fonderna

 

.